...
...

UPM aloittaa puupohjaisen muovin valmistuksen Saksassa

19.10.2021

UPM rakentaa biojalostamoa Saksassa, joka tulee valmistamaan kasvipohjaista monoetyleeniglykolia (bMEG). Valmistuksessa hyödynnetään Coca-Colan ja Changchun Meihe Science & Technologyn yhteistyössä kehittämää teknologiaa. Kyseessä on merkittävä virstanpylväs kestävästi hankittuun puuhun perustuvan, kaupallisesti kannattavan kasvipohjaisen muovin saatavuudessa teollisuudelle. Innovaatio edistää siirtymää öljypohjaisista raaka-aineista vaihtoehtoisiin uusiutuviin ratkaisuihin, joiden laajempi hyödyntäminen on mahdollista Coca-Colan ja UPM:n kumppanuuden myötä.

The Coca-Cola Company, Changchun Meihe Science & Technology ja UPM ovat julkistaneet kaupallistavansa teknologian, jolla toisen sukupolven puupohjaiset sokerit voidaan tehokkaasti muuntaa kasvipohjaiseksi monoetyleeniglykoliksi (bMEG). Seuraavan sukupolven bMEG:in valmistusteknologia on nykyistä tehokkaampi ja hyödyntää raaka-aineena lehtipuuta sahojen sivuvirroista sekä kestävän metsänhoidon harvennushakkuista. Monoetyleeniglykoli (MEG) on toinen polyetyleenitereftalaatin (PET-muovi) pääkomponenteista, jota käytetään muovisissa juomapulloissa.

UPM aloittaa bMEG:in kaupallisen valmistuksen Coca-Colan ja Changchun Meihen yhdessä kehittämää ja omistamaa bMEG-teknologiaa hyödyntäen. UPM valmistaa puuraaka-aineen sokerista kasvipohjaista MEG-komponenttia ilman etanolin valmistusvaihetta. Tämä tarkoittaa, että valmistusprosessi on nykyistä yksinkertaisempi ja tuo joustoa valmistusraaka-aineiden valintaan.

Teknologia validoitiin testimittakaavassa vuonna 2017 ja UPM rakentaa parhaillaan Saksan Leunaan sitä hyödyntävää biojalostamoa. Kyseessä on maailman ensimmäinen tuotantolaitos, jossa valmistetaan sahoilta ja metsäteollisuuden sivuvirroista saatavasta lehtipuuraaka-aineesta kasvipohjaista monoetyleeniglykolia (bMEG), kasvipohjaista monopropyleeniglykolia (bMPG) sekä ligniinipohjaisia uusiutuvia funktionaalisia täyteaineita (RFF).

UPM:n investointi mahdollistaa, että kuluttajakäyttöön tarkoitetuissa materiaaleissa voidaan laajasti siirtyä hyödyntämään uusiutuvia materiaaleja fossiilisten raaka-aineiden sijasta. Biojalostamon kokonaiskapasiteetti on 220 000 tonnia vuodessa, ja sen odotetaan käynnistyvän vuoden 2022 loppuun mennessä. Jalostamon tuotteista valmistetut pakkaukset täyttävät pakkausmateriaalien erityisvaatimukset ja niiden hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin vastaavissa fossiilisista raaka-aineista valmistetuilla materiaaleilla. Pakkaukset voidaan ongelmitta kerätä takaisin ja kierrättää nykyisten järjestelmien puitteissa.

Coca-Cola-yhtiö on jo aiemmin avannut kehittämänsä PlantBottle -teknologian muiden alan yritysten saataville ja on sopinut, että UPM:llä on oikeus tarjota läpimurtobiokemikaaleja kaikille alan toimijoille, myös Coca-Colan suorille kilpailijoille.

Teknologian kaupallistaminen on merkittävä virstanpylväs sekä uusiutuvan glykolin tuotannon kehityksessä että myös laajemmin fossiilisia polttoaineista riippumattoman PET-muovin kehittämisessä. MEG on yksi kahdesta juomapulloissa käytettävän PET-muovin valmistamisessa tarvittavasta molekyylistä, joista toinen on tereftaalihappo (PTA). Coca-Colan investoinnit kasvipohjaisten uusiutuvien materiaalien kuten bMEG:in tuotannon tehostamiseksi edistävät Coca-Colan pyrkimyksiä vähentää öljypohjaisten neitsytmuovien käyttöä pakkauksissaan. Lisäksi yhtiö investoi kierrätetyn muovin käytön lisäämiseksi pulloissaan.

– Teknologisen innovaation tuominen laboratoriosta laajamittaiseen käyttöön kestää aina useita vuosia. Siinä onnistuminen osoittaa, että olemme aidosti sitoutuneet kehittämään ja tarjoamaan kestäviä pakkausratkaisuja, jotka on mahdollista skaalata suuremmiksi tuottamaan konkreettisia ympäristöhyötyjä. Olemme innoissamme siitä, että voimme jatkaa työtä kumppaneidemme Meihen ja UPM:n kanssa ja tuoda teknologian ensimmäistä kertaa käytettäväksi kaupallisessa mittakaavassa. UPM:n kanssa tehdyn sopimuksen myötä kutsumme myös muuta teollisuutta kanssamme mukaan hyödyntämään materiaalia sen jälkeen, kun valmistus UPM:n Leunan laitoksella on käynnissä.

– Investointi Leunan biojalostamoon vahvistaa UPM:n asemaa uskottavana toimijana kemian arvoketjussa, sanoo UPM:n Biochemicals -liiketoiminnasta vastaava johtaja Juuso Konttinen. – Leunassa valmistetut biokemikaalit mahdollistavat todellisen kestävän muutoksen monissa kuluttajasovelluksissa, joiden hiilijalanjälki pienenee merkittävästi ja joissa fossiiliset raaka -aineet korvataan uusiutuvalla vaihtoehdolla: sertifioidulla ja kestävästi hankitulla puulla.

 

Related Posts

Kiinnostavatko pakkausalan uutiset?
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme.

Tilaa tästä