Ruuan raaka-aineen alkuperän pitää edelleenkin näkyä pakkauksessa

15.05.2020

Kuluttajat tarvitsevat tietoa elintarvikkeiden alkuperästä valintojensa pohjaksi. Elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoittamista koskeva EU-asetus ei kuitenkaan vastaa kaikilta osin niitä alkuperämerkintävaatimuksia, joiden mukaan Suomessa on viime vuosina toimittu. Siksi maa- ja metsätalousministeriö esitti komissiolle kansallisen asetuksen jatkamista. Nyt maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on säädetty, että alkuperän ilmoittamista koskeva asetus on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut 12.5.2020 elintarvikkeiden alkuperämerkintöjä koskevan asetuksen, joka varmistaa, että kansalliset asetukset pysyvät edelleen voimassa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella velvoitettiin vuonna 2017 ilmoittamaan valmiiksi pakattujen Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden ainesosana käytetyn lihan sekä maidon ja maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaa. Asetus säädettiin komission edellyttämällä tavalla määräaikaiseksi, ja sen voimassaolo jatkui maaliskuun 2020 loppuun asti.

Huhtikuusta 2020 alkaen sovellettava elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoittamista koskeva EU-asetus ei kuitenkaan vastaa kaikilta osin niitä alkuperämerkintävaatimuksia, joiden mukaan Suomessa on viime vuosien aikana toimittu. Tästä syystä maa- ja metsätalousministeriö lähetti komissiolle ehdotuksen kansallisen asetuksen voimassaolon jatkamisesta vuoden 2021 loppuun. Ilmoitusmenettelyyn liittyvistä teknisistä syistä asetuksen voimassaoloa jatkettiin ensin 15.5.2020 asti. Nyt maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on säädetty, että asetus on voimassa 31.12.2021 asti.

–  Suomi on määrätietoisesti eri yhteyksissä esittänyt, että elintarvikkeiden alkuperämerkinnöistä tulee säätää ensisijaisesti EU-lainsäädännössä. Harmonisoiduilla säännöksillä varmistettaisiin vaatimusten johdonmukainen soveltaminen kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Koska alkuperämerkintöjä koskevaa EU-lainsäädäntöä ei vielä ole kehitetty toivotulla tavalla, Suomi lisää alkuperämaatiedon läpinäkyvyyttä kansallisilla asetuksilla. Vaikuttamistyötä EU-tasolla kuitenkin jatketaan, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

– Kuluttajat tarvitsevat valintojensa tueksi riittävästi tietoa elintarvikkeiden ja niiden ainesosien alkuperämaasta. Myös kuluttajatutkimusten valossa pakolliset alkuperämerkinnät ovat perusteltuja. Olisi perusteetonta heikentää alkuperämaata koskevan tiedon saantia tässä vaiheessa, kun kuluttajat ovat tottuneet tiedon saamaan, toteaa elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriöstä.

Komission odotetaan julkistavan vuoden 2020 aikana Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisen Pellolta pöytään -strategian, jossa on tarkoitus linjata, kuinka kuluttajille voitaisiin antaa nykyistä paremmin tietoa kestävien valintojen tueksi esimerkiksi elintarvikkeiden alkuperästä, ravintoarvosta ja ympäristöjalanjäljestä.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Lisätietoa merkinnöistä: Ruokavirasto

Related Posts

Kiinnostavatko pakkausalan uutiset?
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme.

Tilaa tästä