...
...

Ruokahävikkitiekartta valmisteilla

09.09.2020

Luonnonvarakeskus (Luke) viimeistelee parhaillaan kansallista tiekarttaa ruokahävikin vähentämiseksi. Alkuvuodesta 2021 julkaistavan tiekartan kuusi keihäänkärkeä ohjaavat ruokaketjua hävikin ja elintarvikejätteen vähentämisessä.

Euroopan komissio asetti vuonna 2019 kaikille jäsenmaille velvoitteen elintarvikejätteen mittaamisesta vuodesta 2020 lähtien. Luonnonvarakeskus (Luke) on rakentanut vuodesta 2018 alkaen kansallista ruokahävikin seurantajärjestelmää koko elintarvikeketjulle yhteistyössä alan toimijoiden ja ministeriöiden kanssa.

Tiekarttatyössä on tunnistettu kuusi keihäänkärkeä, jotka ohjaavat ruokaketjua ratkaisujen tekemisessä eri näkökulmista. Keihäänkärjet täydentävät toisiaan, jolloin hävikin ja elintarvikejätteen vähentämiseen tähtäävä muutos on mahdollisimman kokonaisvaltainen ja tehokas.

Ruokahävikkitiekartan kuusi keihäänkärkeä. Kuva: Luke

– Tiekartassa tunnistettuja keinoja ovat esimerkiksi vapaaehtoiset sopimukset, hävikkitiedon jakamisen liittäminen osaksi opetussuunnitelmaa, ravintoloiden menekin ennustejärjestelmät sekä hävikkisovellukset, jotka ohjaavat kotitalouksia vähentämään hävikkiään, listaa tutkija Hanna Hartikainen.

Ruokahävikin seuranta ja tiekartta -hankkeessa on kehitetty menetelmiä ruokahävikin ja elintarvikejätteen seurantaan jokaisessa ketjun vaiheessa. Tärkeänä päämääränä on ollut myös tunnistaa keskeisimmät ruokahävikin vähentämiskeinot ja muodostaa niiden pohjalta ensimmäinen kansallinen ruokahävikkitiekartta.

Tiekartan työstö jatkuu syyskuussa asiantuntijakierroksella ja marraskuussa 2020 pidettävällä laajalla työpajalla. Työpajassa ketjun toimijat sitoutetaan tiekartassa esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin. Tiekartta julkaistaan alkuvuodesta 2021.

Related Posts

Kiinnostavatko pakkausalan uutiset?
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme.

Tilaa tästä