...
...

Kaupan liitto alkaa koota toimialan vastuullisuustietoa

12.08.2022

Kaupan liitto alkaa koota alan vastuullisuustietoa entistä johdonmukaisemmin. Liitossa on luotu kaupan vastuullisuuden tavoitekuva ja määritetty ensisijaiset indikaattorit toimialan vastuullisuuden todentamiseen yhteistyössä yritysten ja alan asiantuntijoiden kanssa. Yhteisenä päämääränä on kestävästi kilpailukykyinen kauppa.  

– Kaupan liitossa vastuullisuus nousee strategiasta. Haluamme toimia hyvin toimivan kaupan ja kilpailukykyisen Suomen puolesta, ja näemme vastuullisuuden tärkeänä osana työtämme ja perustehtäväämme. Myös vastuullisuuteen kohdistuvat kasvavat vaateet ja kuluttajien odotukset vauhdittavat työtä kestävän kehityksen puolesta, toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sanoo.

Liiton vastuullisuushankkeessa luotiin runsaan puolen vuoden työn tuloksena kaupan vastuullisuuden tavoitekuva, jossa päätavoitteeksi kiteytyi kestävästi kilpailukykyinen kauppa. Lisäksi valittiin ensisijaiset indikaattorit, joiden avulla vastuullisuutta aletaan todentaa ja seurata tavoitteiden toteutumista.

– Haluamme koota entistä kokonaisvaltaisemmin ja suunnitelmallisemmin tietoa kaupan vastuullisuudesta ja vastuullisuustyöstä. Syntyvää tietoa voi hyödyntää esimerkiksi paremman päätöksenteon ja kehitystyön tukena, toteaa hanketta Kaupan liitossa vetävä viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Pia Pere-Vanhanen.

Kokonaisuutta työstettiin viime keväänä järjestetyissä työpajoissa, joihin osallistui monipuolinen joukkoa alan yritysten ja liiton asiantuntijoita. Työpajatyön lisäksi hankkeen puitteissa syvennyttiin mm. olemassa olevaan tutkimus- ja tilastotietoon. Kumppanina kevään hanketyössä toimi Gaia Consulting ja vahvana sparrausryhmänä Kaupan liiton vastuullisuusvaliokunta yritysedustajineen.

Vastuullisuuden tavoitteiden kirkastaminen ja todentamisen askeleet

Kestävästi kilpailukykyinen kauppa -tavoitekuva jakautuu kolmeen perinteiseen pääalueeseen – taloudelliseen, ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen. Toimialan tavoitteena on olla taloudellisen hyvinvoinnin ja kestävän talouden rakentaja, ympäristövastuullisen talouden edistäjä sekä sosiaalisen vastuun osaaja ja kehittäjä. Kullekin kolmelle päätavoitteelle määriteltiin hanketyössä alatavoitteet ja todentamiseen ensisijaiset indikaattorit.

Taloudellisen vastuullisuuden osa-alueella kauppa haluaa olla työn, toimeentulon ja hyvinvoinnin luoja, sekä Suomen kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden varmistaja. Ympäristövastuullisuuden osa-alueella painotetaan ilmastotyötä ja hiilineutraaliutta sekä planeetan resurssien huomioimista, kiertotalous ja biodiversiteetti mukaan lukien. Sosiaalisen vastuun osa-alueella kauppa haluaa yhdistää työn ja tekijät sekä luoda vastuullista työelämää ja kehittää osaamista. Lisäksi kauppa haluaa toimia asiakasta kuuntelevana ja kestävään kuluttamiseen ohjaavana sekä vastuullisuuden mahdollisuudet näkevänä, tulevaisuuteen katsovana innovatiivisena toimijana.

Vastuullisuushankkeessa määriteltyjen ensisijaisten vastuullisuusindikaattoreiden avulla kauppa kokoaa olennaisia vastuullisuuden sisältöjä ja tunnuslukuja. Indikaattorien määrittämisessä hyödynnetään seurattavia ja todennettavia vastuullisuuden määrällisiä ja laadullisia sisältöjä, mittareita ja tietolähteitä.

Kehitystyö jatkuu yhteistyösiltoja vahvistaen

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen painotukset ovat olleet jo pitkään mukana Kaupan liiton toiminnassa niin työelämäkysymyksissä, elinkeinopolitiikassa, tutkimuksessa kuin viestinnässä. Liitto esimerkiksi panostaa hyvän työelämän kehittämiseen mm. koulutuksin ja julkaisemalla ajankohtaisia oppaita. Kaupan alalle on luotu vähähiilisyystiekartta laajalla yhteistyöllä, ja yritysten monipuolisia vastuullisuuscase-tarinoita julkaistaan Kauppa.fi:llä säännöllisesti. Seuraava kuluttajien vastuullisuusasenteisiin pureutuva tutkimus julkaistaan 21. syyskuuta Kestävä kauppa -vastuullisuustapahtuman yhteydessä.

Liiton vastuullisuushankkeessa kaupan vastuullisuustavoitteiden kirkastaminen ja ensisijaisten indikaattoreiden määrittäminen on ensimmäinen etappi, ja hanketyö jatkuu. Valittuja indikaattoreita hiotaan Kaupan liitossa edelleen käynnistyvällä syyskaudella. Indikaattoreiden julkistukseen liittyvä vuosikello viimeistellään, ja julkistukset käynnistyvät vuoden 2023 aikana. Tavoitekuvan tarkkuutta seurataan jatkossa säännöllisesti strategiatyön yhteydessä ja indikaattoreita kehitetään ajassa kiinni.

– Meille on tärkeää tukea kaupan monipuolista toimialaa edustavia yrityksiä vastuullisuustyössä ja kehittää toimintaympäristöä siten, että kaupalle on mahdollista olla kestävästi kilpailukykyinen ja onnistua kestävän kehityksen tavoitteissa. Näemme vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä upeita yhteistyömahdollisuuksia. Sidosryhmäyhteistyön vahvistaminen onkin meille tärkeä osa vastuullisuustyötä myös jatkossa, Pere-Vanhanen toteaa.

 

Related Posts

Kiinnostavatko pakkausalan uutiset?
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme.

Tilaa tästä