...
...

Jätemuovista raaka-ainetta nesteyttämällä

12.01.2022

Neste on saanut onnistuneesti päätökseen ensimmäisen nesteytetyn jätemuovin koeajojen sarjan Porvoon jalostamollaan. Vuonna 2020 toteutetun yhtiön kaikkien aikojen ensimmäisen teollisen mittakaavan nesteytetyn jätemuovin koeajon jälkeen koeajoja jatkettiin vuonna 2021. Niiden aikana Neste on jalostanut nestemäisestä muovijätteestä drop-in -ratkaisuja muovin tuotantoon sekä kehittänyt kykyään käyttää kierrätysraaka-aineita teollisen mittakaavan jalostuksessa.

Koeajoilla kohti jatkuvaa kaupallista toimintaa

Neste on asettanut tavoitteekseen prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia vuodesta 2030 lähtien. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö kehittää kemiallista kierrätystä muovijätteen muuttamiseksi raaka-aineeksi. Neste sai kaikkien aikojen ensimmäisen nesteytetyn jätemuovin koeajonsa päätökseen vuonna 2020. Koeajossa käsiteltiin 400 tonnia muovijätettä.

Vuonna 2021 tehdyissä koeajoissa saatiin lisätietoa nesteytetyn jätemuovin käsittelystä ja prosessien vaikutuksesta jalostamon toimintaan. Lisäksi Neste keskittyi muovien kierrätykseen pohjautuvan arvoketjun todentamiseen ja tekemään kiertotaloudesta käytännön todellisuutta. Koeajot vahvistavat, että Neste pystyy jo jalostamaan merkittäviä määriä kierrätysraaka-aineita drop-in -ratkaisuiksi petrokemian teollisuuden käyttöön ja kehittämään samalla osaamistaan entistä suurempien määrien jätemuovien jalostamisessa yhä korkealaatuisemmiksi petrokemian syöttöaineiksi.

”Polymeeri- ja kemikaalimarkkinoilla on vahvaa kiinnostusta kierrätettyihin raaka-aineisiin”, sanoo Nesteen Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikön johtaja Mercedes Alonso. ”Prosessoimalla nesteytettyä jätemuovia ja jalostamalla jätettä arvokkaiksi resursseiksi voimme tukea muovijäteongelman ratkaisemista ja autamme polymeerien ja kemikaalien valmistajia edistämään kiertotaloutta. Toiminnan laajentaminen tulevaisuudessa edellyttää myös sääntelytukea: kemiallinen kierrätys on hyväksyttävä täydentävänä teknologiana kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi.”

Polymeerien kiertotaloutta

Koeajot luovat jo arvoketjua, joka aikanaan mahdollistaa myös suurempien muovijätemäärien prosessoinnin. Koeajoissa käytetty muovijäte koostuu kuluttajamuovijätteestä, jota on vaikeaa kierrättää muulla tavalla.

”Olemme prosessoineet yhteensä noin 800 tonnia nesteytettyä jätemuovia jalostamoillamme Suomessa. Viimeisimmät koeajot Porvoossa loivat perustaa raakaöljypohjaisten raaka-aineiden korvaamiselle nesteytetyllä jätemuovilla ja kiertotalouden vahvistamiselle yhdessä asiakkaidemme kanssa. Onnistuneiden koeajojen perusteella voimme todeta, että nesteytetty jätemuovi on käyttökelpoinen vaihtoehto fossiilisille raaka-aineille. Suuremman mittakaavan tuotantoa varten tarvitaan kuitenkin vielä lisää koeajoja, joita jatkamme aiempaa suuremmilla volyymeilla vuonna 2022”, sanoo Nesteen Öljytuotteet-liiketoiminnan johtaja Markku Korvenranta.

Tähän mennessä prosessoidun jätemuovin määrä, noin 800 tonnia, on suunnilleen sama, jonka 50 000 asukkaan eurooppalainen kaupunki tuottaa vuodessa. Koeajoissa valmistettua raaka-ainetta on jo ohjattu käytettäväksi uusien polymeerituotteiden valmistuksessa. Näillä tuotteilla on samat ominaisuudet ja laatu kuin fossiilisista raaka-aineista tuotetuilla polymeereilla, mikä osoittaa, että tuotettu raaka-aine sopii käytettäväksi jopa elintarvikepakkauksiin ja terveydenhoidon käyttökohteisiin

Related Posts

Kiinnostavatko pakkausalan uutiset?
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme.

Tilaa tästä