...
...

Ilmoita kontaktimateriaalitoiminnasta sähköisesti

13.08.2021

Ruokavirasto on laajentanut sähköisen ilppa-ilmoituspalvelun avulla tehtäviä ilmoituksia. Nyt myös kontaktimateriaalitoiminnasta ja -toimipaikasta on mahdollista ilmoittaa paikalliseen elintarvikevalvontaan ilppa-ilmoituspalvelussa eikä paperisia ilmoituslomakkeita enää tarvitse käyttää. Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty elintarvikelain 297/2021 13§:ssä. Ilmoitus tehdään aloitettaessa kontaktimateriaalitoimintaa tai kun sitä muutetaan oleellisesti. Myös toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava. Ilmoitusvelvollisuus koskee kontaktimateriaalien valmistusta, sekä sisämarkkina- että kolmasmaamaahantuontia, ja kontaktimateriaalien tukkujakelua.

Ilppa-järjestelmä on ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu, jota kehittää ja ylläpitää Ruokavirasto. Ilpasta tiedot menevät viranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti. Muita ilppa-ilmoituspalvelussa tehtäviä ilmoituksia ovat tällä hetkellä mm. ilmoitus elintarviketoiminnasta (EL 10§) ja ilmoitus terveydensuojelulain (763/1994) 13§:n mukaisesta toiminnasta. Ruokavirasto tulee myöhemmin laajentamaan ilppaa myös muilla ympäristöterveydenhuollon ilmoituksilla.

Lue ilppa-ilmoituspalvelusta tarkemmin Ruokaviraston verkkosivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/ilppa–ymparistoterveydenhuollon-sahkoinen-ilmoituspalvelu/

Related Posts

Kiinnostavatko pakkausalan uutiset?
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme.

Tilaa tästä