...
...

Kuva: Huhtamäki

Huhtamäki vähentää tuotteidensa ympäristökuormaa

27.09.2021

Osana kunnianhimoista vuoteen 2030 tähtäävää vastuullisuusohjelmaansa Huhtamäki asetti vuonna 2020 tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Maailmanlaajuisesti tunnustettu Science Based Targets -aloite on nyt hyväksynyt ja varmentanut nämä tavoitteet.

Huhtamäki on sitoutunut omassa toiminnassaan ja arvoketjussaan rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun selvästi alle 2°C:en vähentämällä suoria ja sähkön käytöstä johtuvia kasvihuonekaasupäästöjään 27,5 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä tuotteidensa loppusijoitukseen liittyviä päästöjä 13,5 prosentilla samalla aikavälillä. Tavoitteet ovat keskeinen osa Huhtamäen vuoteen 2030 tähtäävän strategian toimeenpanoa ja auttavat saavuttamaan yhtiön tavoitteen olla vastuullisten pakkausratkaisujen ykkösvalinta.

Verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon Huhtamäki sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä 27,5 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Huhtamäki sitoutuu myös vähentämään samalla aikavälillä tuotteidensa loppusijoitukseen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä 13,5 prosentilla. Huhtamäki sitoutuu siihen, että vuoteen 2026 mennessä 70 prosenttia sen tavarantoimittajista ostojen arvossa mitattuna on asettanut tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

– Olemme sitoutuneet edistämään siirtymistä hiilineutraaliin talouteen ja auttamaan muutoksen saavuttamisessa tarvittavalla vauhdilla ja laajuudella. Omat päästövähennystavoitteemme perustuvat ilmastotieteeseen. Se, että Science Based Targets -aloite hyväksyi tavoitteemme, on tärkeä virstanpylväs matkallamme kohti hiilineutraalia tuotantoa, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Valtaosa Huhtamäen kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin yhtiön arvoketjusta ja liittyy raaka-aineisiin. Raaka-aineisiin liittyvien päästöjen vähentämiseksi Huhtamäki on sitoutunut varmistamaan, että se ostaa valtaosan tuotteista ja palveluista yrityksiltä, ​​jotka ovat sitoutuneet Science Based Targets -aloitteeseen. Huhtamäki on sitoutunut siihen, että vuoteen 2030 mennessä 100 prosenttia sen tuotteista on suunniteltu kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi.

Pakkaukset ovat olennainen osa elintarvikejärjestelmää ja niillä on tärkeä rooli ruokahävikin ehkäisyssä. Ruokahävikki aiheuttaa 10 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Takaamalla hygienian ja elintarviketurvallisuuden pakkaukset ovat myös avainasemassa ruoan saatavuuden parantamisessa. Pakkausten haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan minimoida hyötyjä vaarantamatta käyttämällä älykkäitä ja vastuullisesti tuotettuja pakkauksia, sekä järjestämällä jätteen keräys- ja kierrätysinfrastruktuuri asianmukaisesti.

Huhtamäki on yksi yli 1 800 yrityksestä, jotka ovat sitoutuneet Science Based Targets -aloitteeseen, ja ensimmäisiä pakkausalan yrityksiä, jonka tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet on hyväksytty. Tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pidetään tieteeseen perustuvina, jos ne vastaavat toimia, joita ajankohtaisen ilmastotieteen mukaan on toteutettava Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Related Posts

Kiinnostavatko pakkausalan uutiset?
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme.

Tilaa tästä