...
...

Kuva: HSY

HSY:n monilokerokeräys laajenee

30.09.2020

HSY aloitti pientalojen monilokeroisen jäteastian kokeilun toukokuussa 2019 noin tuhannella pienkiinteistöllä pääkaupunkiseudulla. Kokeilussa pientaloasukkaat saivat omaan kotipihaan kierrätyspisteen, jonka monilokeroastiassa on omat lokerot neljälle eri jätelajille: muovipakkauksille, biojätteelle, pienmetallille ja sekajätteelle.

Alun perin kaksivuotiseksi määriteltyä kokeilua jatketaan nyt vuodella toukokuusta 2021 kevääseen 2022. Mukaan otetaan enintään 700 uutta kiinteistöä samoilta tai lähialueilta. Kokeilun kiinteistöt valitaan mahdollisimman tiiviiltä alueelta, jotta jätteiden kerääminen on ystävällisempää niin lompakolle kuin ympäristöllekin. HSY on lähettänyt kirjeen niille asiakkailleen, joilla on mahdollisuus ilmoittautua mukaan kokeilun jatkoon.

Pientalojen monilokerokokeilu on lisännyt lajittelua ja vähentänyt jätteen määrää. Kokeilun osallistujien keskimäärin tuottaman sekajätteen määrä on vähentynyt 66 prosenttia ja kokonaisjätteen määrä 22 prosenttia verrattuna kokeilua edeltäneeseen aikaan. Kokeilijat kertovat lajittelevansa erityisesti biojätettä ja muovipakkauksia merkittävästi aiempaa aktiivisemmin. Kokeilun vaikutusta arvioitiin vertaamalla osallistujien lajittelutottumuksia ennen kokeilua ja sen aikana. Osallistujilta kerättyjen jätteiden määrää ja koostumusta tutkittiin kahdesti, minkä lisäksi heiltä kysyttiin heidän lajittelutottumuksistaan.

HSY on lanseeraamassa alueellaan monilokeroisen jäteastian myös 5–9 asunnon kiinteistöille keväällä 2021. Toisin kuin pientalon monilokerossa, tähän monilokeroastiaan kerätään vain pakkausjätteitä ja pienmetallia. Pakkausten monilokeroon asukkaat voivat lajitella muovipakkaukset, kartongin, lasin ja metallin. Uudistus liittyy pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen tuoreisiin jätehuoltomääräyksiin, joiden myötä vuoden 2021 aikana kaikissa vähintään viiden asunnon kiinteistöissä alkaa biojätteen, kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin keräys.

Related Posts

Kiinnostavatko pakkausalan uutiset?
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme.

Tilaa tästä