...
...

Euroopan komissiolta Suomelle muistutus

30.09.2022

Kertakäyttödirektiiviä ei ole saatu kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio kehottaa Suomen lisäksi Belgiaa, Irlantia, Kroatiaa, Latviaa, Portugalia, Puolaa, Ranskaa, Sloveniaa, Tanskaa ja Viroa saattamaan kertakäyttömuovidirektiivin (direktiivi 2019/904) kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Kertakäyttömuovidirektiivillä pyritään ehkäisemään ja vähentämään tiettyjen, hyvin lyhyen aikaa käytettävien muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti meriympäristöön, sekä ihmisten terveyteen. Lainsäädännöllä edistetään myös siirtymistä kiertotalouteen innovatiivisten ja kestävien liiketoimintamallien, tuotteiden ja materiaalien avulla. Tätä varten direktiivissä säädetään useista toimenpiteistä, joilla vähennetään kulutusta, rajoitetaan tiettyjen tuotteiden markkinoille saattamista sekä asetetaan erityisiä tuotevaatimuksia. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa korostetaan, että Euroopan on tärkeää pysyä aikataulussa ympäristötavoitteiden toteuttamisessa.

Komissio on lähettänyt viralliset ilmoitukset Ranskalle ja Tanskalle sekä perustellun lausunnon Belgialle, Irlannille, Kroatialle, Latvialle, Portugalille, Puolalle, Slovenialle, Suomelle ja Virolle, jotka eivät ole saattaneet direktiiviä kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään määräajassa. Komissio lähetti näille muille 9 jäsenvaltiolle viralliset ilmoitukset jo tammikuussa 2022. Maat eivät ole vielä ilmoittaneet kaikista tarvittavista toimenpiteistä, joilla varmistetaan direktiivin saattaminen kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sen vuoksi komissio on päättänyt tänään antaa perustellut lausunnot. Näillä 9 jäsenvaltiolla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asiat EU:n tuomioistuimeen.

Kiinnostavatko pakkausalan uutiset?
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme.

Tilaa tästä