...
...

Energiakriisi heikentää ruokaketjun toimintakykyä entisestään

14.11.2022

Elintarviketeollisuusliitto tiedottaa energiakriisin olevan heikentämässä huoltovarmuudelle tärkeän ruokaketjun toimintakykyä entisestään niin voimakkaasti, että maan hallituksen on pikaisesti tehtävä linjauksia, jotka huomioivat sähkön toimitusvarmuuden kotimaiselle ruoka-alalle. Haasteet koskettavat myös pakkausalaa osana ruokaketjua.

Yritysten toiminnan suunnittelun kannalta tiedon saaminen paikalliselta verkkoyhtiöltä mahdollisista sähkökatkoista riittävän ajoissa on kriittistä. Ennakoimattomat sähkökatkot voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia elintarvikeyrityksille. Katkoista johtuvat ongelmat eivät aiheudu vain tuotantoprosessien keskeytymisestä, vaan myös niiden uudelleen käynnistämistä sekä tuoteturvallisuuden takaamisesta katkon jälkeen.

Energian saatavuus ja hinta ovat elintarvikeyrityksille ovat erittäin keskeisiä kysymyksiä. Huoli sähkön toimitusvarmuudesta ja saatavuudesta kohtuuhintaan koskettaa koko alaa, mutta vaikuttavat etenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen, että työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt energiakriisin vaikutuksia eri toimialojen yrityksiin ja ruoka-alan haasteet on tunnistettu selvityksessä. ETL:n Mikko Käkelän mukaan ruokatuotantoa on katsottava kokonaisuutena, alkutuotanto ja elintarviketeollisuus ovat toisistaan riippuvaisia.

Elintarviketeollisuuteen on yli vuoden ajan kohdistunut mittava kustannusten nousu eikä siihen ole lyhyellä aikavälillä näköpiirissä helpotusta.

Elintarviketeollisuusliiton lokakuun lopussa tekemän jäsenyrityskyselyn mukaan 78 prosenttia vastaajista katsoi, että energian hinnan nousu heikentää yrityksen kykyä investoida vähintään jonkin verran tai merkittävästi. Puolet vastanneista yrityksistä aikoo siirtää tuotannollisia investointejaan.

Hieman yli puolet vastaajista aikoo investoida vihreään siirtymään tai energiansäästötoimiin.

Investointeihin vaikuttavat merkittävästi investointihyödykkeiden saatavuus ja hinta. Lisäksi yritysten investointikykyä heikentävät heikko kannattavuus ja yleinen markkinatilanne.  Inventointien hiipuminen hidastaisi alan kasvua ja uudistumista. Elintarvikealan yritysten oman panoksen lisäksi Käkelä pitääkin myös valtion tukitoimenpiteita tarpeellisina.

Related Posts

Kiinnostavatko pakkausalan uutiset?
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme.

Tilaa tästä