...
...

Kaupan ja elintarviketeollisuuden tiekartoissa tavoitellaan vähähiilisyyttä

09.06.2020

Elintarviketeollisuus osallistuu Suomen hallituksen hiilineutraaliustavoitteeseen kokoamalla oman tiekarttansa vähähiilisyyteen. Kaupan liiton Uusiutuva kauppa 2035 -tiekartan tavoitteena on, että suomalainen kauppa on toimialansa globaali ilmastoedelläkävijä ja saavuttanut hiilineutraaliuden vuonna 2035, ja että vuonna 2050 ala on lähes nollapäästöinen.

Elintarviketeollisuusliiton tiekarttaprojektissa selvitettiin elintarvikkeiden tuotannossa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää ja lähteitä sekä keinoja vähentää toiminnan aiheuttamaa ilmastokuormitusta.

Ruoka- ja juomatuotteiden valmistaminen Suomessa tuottaa vain vähän suoria kasvihuonekaasupäästöjä. Välillisesti päästöjä aiheutuu muun muassa ostoenergiasta, raaka-aineista, logistiikasta ja pakkauksista. Päästöjen hillintään kiinnitetään yritysten toiminnassa jo nyt paljon huomiota.

− Alan yrityksillä on näyttöä erilaisista ilmasto- ja ympäristötoimenpiteistä. Vähähiilisyyttä kohti suunnataan esimerkiksi investoimalla energiatehokkuuteen sekä uusiutuvaan energiaan, optimoimalla kuljetuksia, hyödyntämällä sivuvirtoja, vähentämällä hävikkiä sekä tehostamalla pakkausmateriaalien käyttöä. Myös yhteistyö ruokaketjun muiden toimijoiden kanssa on keskeinen keino vähentää elintarvikkeiden tuotantoketjuissa syntyviä ilmastopäästöjä, Elintarviketeollisuusliiton johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Vainikainen kertoo.

Vaikka ruokien ja juomien valmistaminen itsessään ei aiheuta merkittäviä päästöjä, ala tavoittelee tiekartassaan selkeää vähennystä. Elintarviketeollisuusliitto pyrkii hiilineutraaliuteen ja tavoittelee toimialatasolla 75 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähenemää vuoteen 2035 mennessä. Päästövähennys lasketaan suhteessa alan liikevaihtoon.

− On hienoa nähdä, kuinka paljon yritykset tekevät jo nyt ilmastotavoitteiden eteen ja kuinka kunnianhimoisesti päästötavoitteisiin suhtaudutaan. Kiitos elintarviketeollisuuden tiekarttatyöhön osallistuneille yrityksille, jotka ovat osoittaneet ihailtavaa sitoutumista ja vastuunkantoa vähähiilisyyteen liittyvissä kysymyksissä, ETL:n toimitusjohtaja Pia Pohja sanoo.

Elintarviketeollisuusliiton vähähiilisyyden tiekartta valmistuu kesäkuun lopussa.

Kaupan Liiton julkaisemassa tiekartassa todetaan alan olevan koko suomalaista yhteiskuntaa palveleva ja lähes 300 000 ammattilaista työllistävä toimiala, joka on myös merkittävä ilmastonmuutoksen torjunnan mahdollistaja. Liiton ”Uusiutuva kauppa 2035” -tiekartan visiona on, että suomalainen kauppa on toimialansa globaali ilmastoedelläkävijä ja saavuttanut hiilineutraaliuden vuonna 2035, ja että vuonna 2050 ala on lähes nollapäästöinen.

− Suomen tulee harjoittaa kansainvälistä edunvalvontapolitiikkaa. Tarvitsemme kannustimia investointeihin ja hankintoihin sekä uusia veroratkaisuja, jotka edistävät kaupan yritysten kustannuskilpailukykyä ja reilua kilpailuasetelmaa globaalissa, rajattomassa taloudessa. Myös julkisia hankintoja tulee suunnata niin, että ne mahdollistavat ilmastokestävien ratkaisujen tarjoamisen taloudellisesti kannattavasti, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.

Kaupan omia päästöjä vähennetään mm. pienentämällä materiaalihävikkiä pakkausten jatkuvan kehityksen kautta. Ruokahävikkiä pienennetään mm. hinnoittelun avulla. Tavoitteena mainitaan myös muovin käytön vähentäminen.

 

Related Posts

Kiinnostavatko pakkausalan uutiset?
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme.

Tilaa tästä