...
...

Digitaalinen tuotepassi lisää tuotetiedon läpinäkyvyyttä ja edistää kiertotaloutta

26.10.2022

Solita ja Gaia Consulting loivat yhdessä Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja Teknologiateollisuuden kanssa digitaalisen tuotepassin konseptin, jonka avulla voidaan palvella eri toimialoja ja edistää vihreää siirtymää. Digitaalisen tuotepassin avulla voidaan tulevaisuudessa kerätä tietoa arvoketjun eri vaiheista, kuten tuotteiden valmistamisesta, käytöstä, huollosta ja kierrätyksestä.

Digitaalinen tuotepassi on teknologinen ratkaisu, joka kerää tietoa tuotteiden vastuullisuudesta, raaka-aineista ja tuoteturvallisuudesta. Tuotepassilla saadaan välitettyä tietoa tuotteen hiilijalanjäljestä ja kestävistä toimintatavoista sekä luotua markkinamekanismi vastuullisuudelle. Tuotepassiin voidaan koota tietoa arvoketjun eri vaiheista, kuten tuotteiden käytöstä, huollosta ja kierrätyksestä. Tiedon hyödyntäjiä voivat olla esimerkiksi raaka-aineiden, materiaalien ja tuotteiden valmistajat sekä viranomaiset. Digitaalisen tuotepassin avulla myös kuluttajien on helpompi tehdä vastuullisempia ostopäätöksiä. Lisääntynyt läpinäkyvyys edistää kestävämpiä tuotantotapoja ja vauhdittaa siirtymistä kiertotalouteen.

Digitaalinen tuotepassi on Euroopan komission aloite, joka on osa EU:n kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevaa asetusehdotusta. Asetusehdotusta koskeva työohjelma on aikataulutettu vuosille 2022–2024. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja Teknologiateollisuuden hankkeessa digitaalisen tuotepassin konseptia tarkasteltiin erityisesti akkutuotteiden ja tekstiilituotteiden näkökulmista, mutta konseptista tehtiin yleismaailmallinen niin että sitä voidaan soveltaa eri toimialoille.

Related Posts

Kiinnostavatko pakkausalan uutiset?
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme.

Tilaa tästä