...
Pakkausala tehostaa materiaalitehokkuutta
Fazer Leipomot Suomi aikoo vähentää 20 prosenttia käyttämästään muovista vuoteen 2025 mennessä. Reissumies-leiville on jo suunniteltu tavoitteen mukaiset uudet pyöreät pakkaukset. Kuva: Fazer.

Elintarviketeollisuus, kauppa, pakkausala ja kolme ministeriötä sitoutuvat tehostamaan materiaalitehokkuutta ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkausalan sekä kolmen ministeriön tekemällä Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia vuosina 2019–2021. Sitoumuksen tekivät Työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö sekä Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys ry.

Sitoumuksen tavoitteena on pyrkiä kohti kestävämpää elintarvikkeiden valmistusta, jakelua ja kulutusta. Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen liittyvät pakkausalan yritykset tekevät konkreettisia toimia, joilla vähennetään esimerkiksi ruokahävikkiä kehittämällä pakkausten ympäristöystävällisyyttä ja materiaalitehokkuutta tai lisätään materiaalien kierrätystä ja tehostetaan tavarankuljetusten logistiikkaa.

Pakkausyhdistyksen tavoitteena on, että sitoumukseen liittyisi 20 jäsenyritystä.

”Hyvä pakkaus suojelee tuotetta ja vähentää ruokahävikkiä. Ruuan tuotannon ympäristövaikutuksista valtaosa syntyy alkutuotannossa, joten jos ruoka pilaantuu ennen sen syömistä, menevät nämä jo syntyneet ympäristövaikutukset hukkaan. Esimerkiksi yhden poisheitetyn kinkkusiivun ympäristövaikutus on suurempi kuin mitä tuotteen pakkauksen valmistus aiheuttaa. On myös tärkeää optimoida pakkausmateriaalien käyttö sellaiseksi, että tuotteen suojaus on riittävää, mutta materiaalia ei käytetä yhtään liikaa”, Pakkausyhdistyksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Mikael Svennas Pyroll Pakkaukset Oy:stä totesi sitoumuksen julkistustilaisuudessa 8.2.

Materiaalitehokkuuden sitoumukset ovat vapaaehtoisuuteen perustuva keino edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kiertotaloutta. Elintarvikealan sitoumus on osa Agenda 2050 -yhteiskuntasitoumuksen ja kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toimeenpanoa. Sitoumukseen liittyneet yritykset voivat valita toimintansa kannalta mielekkäimmät ja tehokkaimmat keinot yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Sitoumus on ensimmäinen laatuaan Suomessa.


 


REINO LANTTO

Editor - Finland
REINO LANTTO
reino@packnews.com

Julkaistu: 2019-02-08

TAGIT (Huom! Klikkaa tagia, jos haluat lisää uutisia tästä aihepiiristä)
elintarvikepakkaukset elintarviketeollisuus kestävä kehitys pakkaussuunnittelu

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.
SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA
REINOLLA ON ASIAA
REINOLLA ON ASIAA


TAPAHTUMAKALENTERI
TAPAHTUMAKALENTERI
Löydä kaikki pakkausalan messut ja tapahtumat, joista voi olla hyötyä sinulle!
RPC