...
New Plastics Center vastaa muovihaasteisiin
VTT kehitti uuden ja ympäristöystävällisen menetelmän valmistaa kasvien sokerista kierrätettävää muovia, josta voidaan tehdä esimerkiksi biopohjaisia muovipulloja. Kuva: VTT.

Muoviteollisuus ry ja Muovipoli Oy vastaavat ajan haasteisiin ja kokoavat yrityslähtöisen muovien osaamisverkoston. New Plastics Center keskittyy uusiin innovaatioihin ja materiaaleihin, tuotekehitykseen ja verkostoitumiseen. Liikkeelle lähdetään jo vuoden 2019 alussa.

Euroopan unioni julkaisi tammikuussa 2018 kunnianhimoisen muovistrategiansa. Strategiassa linjattiin muovituotteita kehitettäviksi Euroopassa uusiutuvaan ja kierrätettävään suuntaan. Samaan pyrkivät EU:ssa loppusuoralla oleva kiertotalouspaketti ja niin kutsuttu single use plastics -direktiivi.

Suomessa lokakuussa julkistetussa kansallisessa muovitiekartassa esitettiin, että maahan luodaan ”New Plastics” -verkosto edistämään biopohjaisten materiaalien käyttöönottoa sekä käynnistetään kansallinen ohjelma, jolla kohdennetaan rahoitusta uusille liiketoimintamalleille ja uusien materiaalien käyttöönotolle.

Suomen muoviala vastaa aloitteisiin ja haasteisiin, ja on ryhtynyt kokoamaan yrityslähtöistä New Plastics Center (NPC) -osaamisverkostoa alan biomateriaaliosaamisen, yhteistyön sekä t&k-toiminnan vahvistamiseksi. Verkoston kokoaa Muovipoli Oy yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n ja muiden toimijoiden kanssa.

Alkuvaiheessa NPC keskittyy biomateriaali-innovaatioiden ja tuotekehityksen edistämiseen Suomessa sekä uusien materiaalien kehittämiseen ja käyttöönottoon tarvittavan yhteistyön ja verkostoitumisen vahvistamiseen. Jatkossa tehtäväkenttä voi laajentua, koska jo yrityskartoitusvaiheessa on tullut esiin paljon hyviä aihioita.

Muovipoli Oy perustettiin kehittämään muovialaa vuonna 1998. Sen omistajia ovat muun muassa neljä yliopistoa, teollisuus, kaupungit sekä kehitys- ja koulutusorganisaatiot.
 


REINO LANTTO

Editor - Finland
REINO LANTTO
reino@packnews.com

Julkaistu: 2018-11-27

TAGIT (Huom! Klikkaa tagia, jos haluat lisää uutisia tästä aihepiiristä)
kestävä kehitys muovipakkaukset muoviteollisuus

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.
SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA
REINOLLA ON ASIAA
REINOLLA ON ASIAA


TAPAHTUMAKALENTERI
TAPAHTUMAKALENTERI
Löydä kaikki pakkausalan messut ja tapahtumat, joista voi olla hyötyä sinulle!
RPC