...
Pakkausala sitoutuu muovin vähentämiseen
EU:n direktiiviehdotus pyrkii mm. vähentämään kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä.

Europen ja 67 muuta eurooppalaista ja kansallista pakkausalan järjestöä ovat tunnustaneet muovijätteen aiheuttaman ongelman ja sitoutuvat ratkaisujen etsimiseen.

Järjestöt ovat tehneet yhteisesti sovittuja suosituksia, jotka koskevat EU:n komission direktiiviehdotusta muovituotteiden ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Direktiiviehdotuksessa on mm. ehdotus kertakäyttöisien muovituotteiden kieltämisestä.

Järjestöt haluavat, että EU arvioi kunnolla direktiiviehdotusten kaikki tarkoitetut ja muut seuraukset eikä tingi nopeuden vuoksi säätelyn juridisesta laadusta, tehokkuudesta ja toimivuudesta. Järjestöt esittävät direktiiveihin yhdeksän suositusta, joilla taataan niiden johdonmukaisuus, suhteellisuus ja säätelyn parantuminen.

Järjestöt pyrkivät suosituksillaan siihen, että sisäisten markkinoiden toimivuus säilyy, pakkausalaa koskeva säätely pysyy johdonmukaisena, merien saastumisen perussyihin puututaan ja uusien ratkaisujen kehittämiseen varataan riittävästi resursseja ja aikaa.

Europen-järjestöön kuuluu pakkausalan järjestöjä ja johtavia yrityksiä Euroopasta. Suomesta suositusten hyväksymisessä olivat mukana ainakin Teknokemian yhdistys ja Pakkausyhdistys.
 


REINO LANTTO

Editor - Finland
REINO LANTTO
reino@packnews.com

Julkaistu: 2018-08-28

TAGIT (Huom! Klikkaa tagia, jos haluat lisää uutisia tästä aihepiiristä)
kestävä kehitys muovipakkaukset tarjoilupakkaukset

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.
SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA
REINOLLA ON ASIAA
REINOLLA ON ASIAA


TAPAHTUMAKALENTERI
TAPAHTUMAKALENTERI
Löydä kaikki pakkausalan messut ja tapahtumat, joista voi olla hyötyä sinulle!
RPC