...
Biomateriaaleihin isoja panostuksia Suomessa
Stora Enso on lanseerannut puupohjaiset DuraSense-biokomposiittinsa. Kuva: Stora Enso.

Suomessa panostetaan jopa 24 miljoonaa euroa biotalouden CERES-innovaatioekosysteemiin, jonka tavoitteena on kehittää uusiutuvista raaka-aineista materiaaleja mm. pakkauksiin.

Ison panostuksen tavoitteena on kaksinkertaistaa Suomen metsäteollisuuden tuottama arvo.

Aalto-yliopisto ja VTT allekirjoittivat 23.8.2018 CERES-lippulaivahankkeen yhteistyösopimuksen. Tavoitteena on kehittää uusiutuvista raaka-aineista materiaaleja kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi. Suomen Akatemia on myöntänyt hankkeen neljälle ensimmäiselle vuodelle 9,5 miljoonan euron lippulaivarahoituksen. Jatkorahoituksen saaminen seuraavalle neljän vuoden jaksolle perustuu välievaluointiin. Hankkeen kokonaisrahoitus on 24 miljoonaa euroa.

CERES-innovaatioekosysteemi luo tiedotteen mukaan ainutlaatuisen pohjan Suomen biotalouden uusille innovaatioille. Kasvipohjainen biomateriaali on tulevaisuuden muovi, mutta se voi tutkijoiden mukaan olla vielä jotain paljon enemmän. Ekosysteemin tehtävänä on kehittää uusia materiaaleja etenkin lignoselluloosasta ja metsäbiomassasta teollisen mittakaavan tuotantoon pakkauksiin, tekstiileihin ja suodattimiin sekä hyödynnettäviksi puolijohteissa, komposiiteissa ja energian varastoinnissa.

VTT:n skenaariotyön laskelmien mukaan suomalaisen metsä- ja peltobiomassan arvo voidaan kaksinkertaistaa vuoteen 2050 mennessä, kun se hyödynnetään korkean lisäarvon tuotteiden valmistukseen. Tämä kaikki on mahdollista tehdä ja samalla saavuttaa meille asetetut ilmastotavoitteet. Kyseessä on laskennallinen, kaikki teollisuus- ja päästösektorit huomioiva analyysi Suomen mahdollisuuksista biotaloudessa ja siirtymisessä vähähiiliseen talouteen.

CERES toimii virtuaalisena osaamiskeskuksena. Se kehittää uusia menetelmiä biomassojen prosessointiin sekä niihin perustuvia materiaaliratkaisuja ja tarjoaa yrityksille pitkäjänteistä, kansainvälisen huipputason tutkimus- ja kehitystyötä.

 


REINO LANTTO

Editor - Finland
REINO LANTTO
reino@packnews.com

Julkaistu: 2018-08-27

TAGIT (Huom! Klikkaa tagia, jos haluat lisää uutisia tästä aihepiiristä)
biomuovipakkaukset kestävä kehitys pakkausmateriaalit

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.
SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA
REINOLLA ON ASIAA
REINOLLA ON ASIAA


TAPAHTUMAKALENTERI
TAPAHTUMAKALENTERI
Löydä kaikki pakkausalan messut ja tapahtumat, joista voi olla hyötyä sinulle!
RPC