...
Uusi elintarvikelaki purkaa normeja tuotannossa
Flexlink toimittaa liukuhihnoja elintarviketuotantoon. Kuvat: Flexlink.

Uuden elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijoille tulisi aikaisempaa suurempi vapaus ja vastuu ratkaista, kuinka elintarvikehygienia tuotannossa käytännössä järjestetään. Hallituksen esitys uudeksi elintarvikelaiksi lähetettiin lausunnolle juhannusviikolla.

Lakiuudistuksen tavoitteena on päivittää voimassa oleva elintarvikelaki vastaamaan elintarvikealan kehitystä, EU:n uuden valvonta-asetuksen vaatimuksia sekä hallituksen norminpurkutavoitteita. Samassa yhteydessä muutoksia esitetään myös eräisiin muihin lakeihin.

Hallinnollista taakkaa puretaan uudistamalla valvontajärjestelmää ja siirtämällä valvonnan painopistettä elintarvikehuoneistojen rakenteista itse toiminnan valvontaan, vastaten toimintaympäristön muuttuneita vaatimuksia.

Elintarvikelain nojalla annetut keskeiset asetukset tullaan uudistamaan samassa yhteydessä lain kanssa. Hallinnollisen taakan keventäminen näkyy erityisesti ministeriön asetusten uudistamisessa. Elintarviketoimintaa koskevat yksityiskohtaiset toiminnalliset ja rakenteelliset vaatimukset kumotaan niin pitkälle kuin se on elintarviketurvallisuudesta tinkimättä mahdollista. Vastedes johtoajatuksena on EU:n elintarvikehygienia-asetukseen kirjattu periaate, jonka mukaan ensisijainen vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta on elintarvikealan toimijalla.

”Elintarviketurvallisuuden kannalta merkityksettömistä määräyksistä on aika päästä eroon. Enää ei määrätä tarkasti, miten hanat ja ovet tulee elintarvikehuoneistoon laittaa. Yksityiskohtaisten ohjeiden sijaan valvojalle jää enemmän vapautta ottaa kunkin yrityksen tarpeet huomioon – turvallisuudesta tinkimättä”, painottaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Elintarvikevalvonnan tehtäväksi jää sen varmistaminen, että toimijan valitsemalla riskinhallinnalla päästään tavoitteeseen. Maakuntien tekemästä elintarvikevalvonnasta ehdotetaan perittäväksi vuosimaksu, jonka suuruus määräytyisi valvontakohteen riskiperusteisen valvontatarpeen pohjalta.

Lausuntoaikaa lakiehdotuksella on 17.8.2018 asti. Laki on tarkoitus saattaa eduskunnan hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2019. Uusi elintarvikelaki ja sen nojalla annettavat uudistetut asetukset tulisivat voimaan 1.1.2020 eli samaan aikaan, kun elintarvikevalvonnan on tarkoitus siirtyä kunnilta maakuntiin.

 


REINO LANTTO

Editor - Finland
REINO LANTTO
reino@packnews.com

Julkaistu: 2018-06-26

TAGIT (Huom! Klikkaa tagia, jos haluat lisää uutisia tästä aihepiiristä)
elintarvikepakkaukset elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet elintarviketeollisuus

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.
SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA
REINOLLA ON ASIAA
REINOLLA ON ASIAA


TAPAHTUMAKALENTERI
TAPAHTUMAKALENTERI
Löydä kaikki pakkausalan messut ja tapahtumat, joista voi olla hyötyä sinulle!
RPC