...
Walki edistää kiertotaloutta opetushankkeella
Leyla Acaroglun vetämissä työpajassa tutkittiin mm. laitteiden ja pakkausten sisältämiä materiaaleja. Kuvat: Walki.

YK:n palkitsema kestävän kehityksen asiantuntija Leyla Acaroglu on tuottanut Walki Groupin yhteiskuntavastuuohjelman puitteissa kiertotalouden oppimateriaaleja Suomen lukioihin.

Hanke on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä suomalaisten opettajien ja oppilaiden kanssa. Circular Classroom -ohjelma on osa kansainvälisen ilmastotyön konkreettisia toimenpiteitä. Suomen lukiot saavat nyt syntyneet opetusmateriaalit käyttöönsä syksyllä 2018. Opetusmateriaalia on sekä painettuna että digitaalisessa muodossa.

Kiertotalouteen liittyvien yhtenäisten opetusmateriaalien puute sai Walki Groupin ideoimaan kiertotalouden ympärille hankkeen, jolla vahvistetaan kiertotalouden ymmärrystä nuorten aikuisten keskuudessa. Keinoksi valittiin pedagoginen näkökulma ja kohteeksi Suomen lukiot, joissa kasvaa uusi kiertotalousnatiivien sukupolvi. Circular Classroom -hanke on saanut myös kestävän kehityksen opetukseen kannustavasti suhtautuvan Opetushallituksen tuen.

Walkin yhteiskuntavastuuhankkeen ensisijainen tavoite on tuottaa korkealaatuisia oppimateriaaleja kiertotaloudesta ja sen mekanismeista. Asiantuntijaksi valittiin australialaissyntyinen sosiologian tohtori ja kiertotalousasiantuntija Leyla Acaroglu, joka on tunnettu osallistavista metodeistaan. Hänen opetuksensa keskiössä on systeeminen ajattelu eli näkemys siitä, että kaikki toimintamme vaikuttaa kaikkeen. Tämä merkitsee myös sitä, että kiertotalous-aihe ylittää perinteiset oppiaineiden rajat.

”Kiertotalous ja sen ymmärtäminen kuuluu meistä jokaiselle, olimmepa sitten lääkäreitä, suutareita tai liikemiehiä. Muutosagenttina toimiminen on motivoivaa, kun hahmottaa, miten mekanismi toimii”, Leyla muistuttaa.


 


REINO LANTTO

Editor - Finland
REINO LANTTO
reino@packnews.com

Julkaistu: 2018-06-15

TAGIT (Huom! Klikkaa tagia, jos haluat lisää uutisia tästä aihepiiristä)
kestävä kehitys kierrätys pakkausmateriaalit

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.
SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA
REINOLLA ON ASIAA
REINOLLA ON ASIAA


TAPAHTUMAKALENTERI
TAPAHTUMAKALENTERI
Löydä kaikki pakkausalan messut ja tapahtumat, joista voi olla hyötyä sinulle!
RPC