...
EU esittää muoviveroa pakkausjätteelle
Kuva: Petcore.

EU:n komissio ehdottaa budjetissaan uudeksi tulonlähteeksi muoviveroa. Sitä jäsenmaat kantaisivat 80 senttiä kilolta kierrättämättömästä muovisesta pakkausjätteestä.

Rahaa on tarkoitus kerätä myös päästökaupan tuloista ja yhteisen yritysveropohjan avulla. Yhteensä näillä uusi rahalähteillä on tarkoitus kerätä noin 22 miljardia euroa vuodessa eli 12 prosenttia unionin tuloista.

Muoviverolla on tarkoitus kannustaa jäsenmaita muovin kierrätyksen tehostamiseen. Veron perusteena olisi maan jätedirektiiviin perustuva tilasto muovijätteen kierrätyksestä. Budjettiehdotuksen perusteluissa arvioidaan 80 sentin veron tuovan EU:lle tuloja 7 miljardia euroa. Ehdotuksessa ei esitetä, miten jäsenmaa voisi kerätä veron kuluttajilta tai yrityksiltä.

Suomessa hallitus ei ole vielä ottanut kantaa budjettiesitykseen, eikä sen veroesityksiin. Tanskalainen EmballageFokus-lehti arvioi, että vero tuottaisi Tanskassa yli 800 miljoonaa kruunua (noin 107 miljoonaa euroa).
 


REINO LANTTO

Editor - Finland
REINO LANTTO
reino@packnews.com

Julkaistu: 2018-05-14

TAGIT (Huom! Klikkaa tagia, jos haluat lisää uutisia tästä aihepiiristä)
kestävä kehitys kierrätys muovipakkaukset

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.
SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA
REINOLLA ON ASIAA
REINOLLA ON ASIAA


TAPAHTUMAKALENTERI
TAPAHTUMAKALENTERI
Löydä kaikki pakkausalan messut ja tapahtumat, joista voi olla hyötyä sinulle!
RPC