...
Muovipakkausten kierrätys jo tavoitteessa

Muovipakkauksista kierrätetään Suomessa 27,5 % markkinoille saatettavasta määrästä. EU:n asettama 22,5 % tavoite on jo ylitetty, mutta tulevaisuudessa on haasteita.

Suomessa on järjestetty kuluttajamuovipakkausten kierrätys valtakunnallisesti vuoden 2016 alusta.

”On oleellista, että muovipakkaukset suunnitellaan siten, että ne voidaan kierrättää ja että kuluttajat aktiivisesti kierrättävät pakkaukset. Näin muovit saadaan ohjattua takaisin raaka-aineeksi”, sanoo toimitusjohtaja Vesa Kärhä Muoviteollisuus ry:stä.

Muovipakkausten kierrätys on siis päässyt hyvään vauhtiin, mutta kierrättämistä on lisättävä, sillä EU on asettanut tavoitteeksi 50 %:n kierrätysasteen vuonna 2025.

Myös kertakäyttöisillä muovipakkauksilla on oma tehtävänsä.

”Kertakäyttöisyydestä puhuttaessa olisi hyvä käsittää, että useissa kohteissa, kuten elintarvikkeissa ja terveydenhuollossa, tuotetta on turvallista ja sallittua käyttää vain kerran, mutta tuotteen materiaali voidaan vaikkapa kierrättää”, Kärhä sanoo.

Muoviteollisuuden mukaan kokonaan muoveista luopuminen olisi vahingollista ihmisille ja ympäristölle. Sen sijaan roskaamista on vähennettävä ja muovien kierrättämistä lisättävä.

”Useissa elinkaarianalyyseissä on osoitettu, että oikeissa tuoteryhmissä muovit tuottavat pienimmät kokonaisympäristövaikutukset. Positiiviset vaikutukset syntyvät muun muassa raaka-aineiden ja energian säästönä sekä hävikin ja energiatarpeen pienenemisenä jakelussa ja liikenteessä”, Kärhä toteaa.
 


REINO LANTTO

Editor - Finland
REINO LANTTO
reino@packnews.com

Julkaistu: 2018-04-23

TAGIT (Huom! Klikkaa tagia, jos haluat lisää uutisia tästä aihepiiristä)
kestävä kehitys kierrätys muovipakkaukset muoviteollisuus

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.
SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA
REINOLLA ON ASIAA
REINOLLA ON ASIAA


TAPAHTUMAKALENTERI
TAPAHTUMAKALENTERI
Löydä kaikki pakkausalan messut ja tapahtumat, joista voi olla hyötyä sinulle!
RPC