...
Muovikassien kulutus vähenee nopeasti
Muovikassikampanjan tunnus.

Ympäristöministeriön ja Kaupan liiton välinen sopimus on vähentänyt nopeasti muovikassien ja -pussien käyttöä kaupan alalla ensimmäisen sopimusvuoden aikana.

Muovikassisopimuksen piirissä on tällä hetkellä yli 1 100 yritystä, mikä tarkoittaa käytännössä yli 3 300 myymälää. Sopimuksen taustalla on EU-direktiivi, jolla pyritään vähentämään muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta suomalaista kohden vuodessa.

”Muovikassisopimus on ympäristöministeriön ensimmäinen ns. Green Deal -sopimus, jossa tavoitteisiin pyritään sääntelyn sijaan kaupan alan yritysten vapaaehtoisin toimin, yhteistyössä meidän kuluttajien kanssa. Tulokset ovat hyvin lupaavia”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Kaupan ala on lähtenyt innokkaasti mukaan vähentämään muovikassien ja -pussien määrää. Useat kauppaketjut ovat muuttaneet muovikassit maksullisiksi. Myös pienten muovipussien aktiivinen tarjoaminen kassoilta lopetetaan kaikissa muovikassisopimukseen liittyneissä yrityksissä.

Maksullisuuden myötä muovikassien kulutus laski Sokoksissa viime vuonna 60 prosenttia. Tämä tarkoittaa vuositasolla lähes 4,5 miljoonaa kassia aiempaa vähemmän. S-ryhmän ruokakaupoissa muovisten hedelmä- ja vihannespussien käyttö laski 52 miljoonaa kappaletta edellisestä vuodesta.

K-ruokakaupoissa paperikassien myynti kasvoi vuonna 2017 yli 20 % ja kesto- ja muiden ostoskassivaihtoehtojen myynti kasvoi 10 %. Pikkupussien kulutus väheni viime vuonna 20 prosentilla. K-rautakaupoissa muovipussien määrä on laskenut vuodesta 2016 vuoteen 2017 noin neljänneksen. Intersportissa muovikassien määrä on vähentynyt yli 40 % sen jälkeen, kun muovikassit muutettiin maksullisiksi syksyllä 2017.

Lidlissä muovikassien kulutuksessa on tapahtunut 20 prosentin lasku, ja muovikassien kokonaismyynti on vähentynyt, vaikka Lidlin toiminta ja myymäläverkosto on samaan aikaan laajentunut.


 


REINO LANTTO

Editor - Finland
REINO LANTTO
reino@packnews.com

Julkaistu: 2018-04-13

TAGIT (Huom! Klikkaa tagia, jos haluat lisää uutisia tästä aihepiiristä)
kestävä kehitys muovikassit

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.
SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA
REINOLLA ON ASIAA
REINOLLA ON ASIAA


TAPAHTUMAKALENTERI
TAPAHTUMAKALENTERI
Löydä kaikki pakkausalan messut ja tapahtumat, joista voi olla hyötyä sinulle!
RPC