...
Euroopan muoviala sitoutuu EU:n kiertotalousohjelmaan
Kuva: Reino Lantto.

Euroopan muoviteollisuus vahvistaa kannattavansa EU:n kiertotalouspakettia. Sen yhtenä tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä  muovia ei mene lainkaan kaatopaikoille.

Kaatopaikkatavoite takaisi, että kaikki muovi hyödynnetään tavalla tai toisella. Teollisuus pitää haastavana pakettiin sisältyvää tavoitetta, että vuoteen 2025 mennessä 55 % muovipakkauksista olisi valmisteltu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten. Teollisuus haluaa kuitenkin tehdä osansa tavoitteen saavuttamiseksi ja kutsuu muita asianosaisia mukaan työhön.

Teollisuus kannattaa myös pakollista kaikkien pakkausten erillistä keräämistä. Komission tulisi määritellä yhtenäinen tavoitteiden laskentatapa ja EU:lle pitäisi saata laatutavoitteet muovijätteiden keräämiseen ja käsittelyyn. Koko muovin arvoketjun innovaatiotoimintaa tulisi tukea tavoitteiden saavuttamiseksi.

Muovialan kantoja tuo esiin Plastics Recyclers Europe -järjestö, joka perustettiin vuonna 1996. Siihen kuuluu yli 120 jäsentä mukaan luettuna alan johtavat järjestöt.
 


REINO LANTTO

Editor - Finland
REINO LANTTO
reino@packnews.com

Julkaistu: 2017-11-21

TAGIT (Huom! Klikkaa tagia, jos haluat lisää uutisia tästä aihepiiristä)
kestävä kehitys kierrätys muovipakkaukset

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.
SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA
REINOLLA ON ASIAA
REINOLLA ON ASIAA


TAPAHTUMAKALENTERI
TAPAHTUMAKALENTERI
Löydä kaikki pakkausalan messut ja tapahtumat, joista voi olla hyötyä sinulle!
RPC