Kosmetiikkatuonnissa puutteita pakkauksissa

Lähes puolet maahantuoduista Tullin valvomista kosmetiikkatuotteista ei täytä kaikilta osin lainsäädännön vaatimuksia, kuten pakkausmerkintöjä.

Lokakuun puoliväliin mennessä vuonna 2017 Tullilaboratorion tutkimista 145 kosmetiikkanäytteestä peräti 35 oli määräysten vastaisia eli hylättäviä. Lievempiä virheitä todettiin 30 tuotteessa eli noin 21 prosentissa tutkituista tuotteista, kertoo Tullin tiedote.

Kosmetiikkavalmisteissa ei usein ole ilmoitettu ainesosatietoja EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla, niin kutsutuilla INCI-nimillä. Lisäksi ainesosaluettelo voi puuttua kokonaan, yksittäisten aineiden nimissä on virheitä tai ilmoitetut ainesosat eivät vastaa tuotteen todellista koostumusta. Tuote saattaa myös sisältää joko kyseisessä tuotteessa tai kosmetiikkatuotteissa yleisesti kiellettyjä aineita, esimerkiksi väri- tai säilöntäaineita, tai tuotteen pakkauksesta puuttuu jonkin yksittäisen aineen käyttöön liittyvä lisämerkintä, kuten varoitus.

Kosmetiikkatuotteiden pakkauksissa on lainsäädännön mukaan oltava myös tiettyjä muita tietoja, kuten tuotteen käyttötarkoitus, käyttöohjeet, vastuullisen toimijan tiedot ja säilyvyysaikamerkinnät. Toisin kuin ainesosat, muut pakkausmerkinnät on ilmoitettava suomeksi ja ruotsiksi.

Jos pakkausmerkinnöissä on virheitä tai puutteita, mutta tuote täyttää muuten koostumukseltaan määräykset, voi maahantuoja tai Suomessa tuotetta markkinoiva yritys korjata merkinnät lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi. Ainesosatietojen korjaaminen edellyttää täsmällisten koostumustietojen saamista tuotteen valmistajalta, mikä on joissakin tapauksissa ollut ongelmallista.
 


REINO LANTTO

Editor - Finland
REINO LANTTO
reino@packnews.com

Julkaistu: 2017-11-06

TAGIT (Huom! Klikkaa tagia, jos haluat lisää uutisia tästä aihepiiristä)
kosmetiikkapakkaukset

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA
REINOLLA ON ASIAA
REINOLLA ON ASIAA


TAPAHTUMAKALENTERI
TAPAHTUMAKALENTERI
Löydä kaikki pakkausalan messut ja tapahtumat, joista voi olla hyötyä sinulle!
RPC