EGP-tekniikka yleistyy pakkauspainamisessa
Westpak on painanut Pandan makeispakkauksia. Kuva: Westpak.
Sertifikaatista iloitsevat vasemmalta Marko Valkamo Marvaco, Ville Riitahaara, Jonas Skuthälla ja Vesa Mäkilä Westpak sekä Tomi Havia ja Tapio Alanko Marvaco.

 

Marvacon ja amerikkalaisen CSW:n toteuttama EGP-tekniikan käyttöönotto pakkauspainatuksissa on edennyt painojen kumppanuussertifiointeihin. Ensimmäisenä sertifioinnin sai Westpak Oy.

Painojen laajennetun väriavaruuden EGP-tekniikan käyttöönotto sekä suorituskyky testataan ja arvioidaan prosessivärein toteutettujen tuotantotöiden perusteella eri brändinomistajien pakkauksista. Vakuuttava painatusprosessi vahvistaa brändinomistajien luottamusta painotalon laatuun ja ylivertaiseen pakkaustoteutukseen.

EGP-tekniikka mahdollistaa tiedotteen mukaan laadukkaan, tehokkaan ja tuottavamman pakkauspainatuksen, jossa ei käytetä sekoitevärejä. Ennustettavat ja tarkat brändivärit toteutetaan digitaalisesti avustetun värinsekoituksen avulla. Väriavaruutta rikastetaan muun muassa OGV (Orange, Green, Violet) -lisäprosessiväreillä, jolloin värisävyjen määrä yli kaksinkertaistuu Pantone+ -värisarjaan verrattuna. Myös kirkkaat sävyt toteutuvat puhtaasti. CMYK -menetelmällä aiemmin poisrajoittuneet brändivärit saadaan toteutettua EGP:n digitaalisen värinmuodostuksen kautta lähes rajoituksetta sekä entistä hallitummin ja tarkemmin, tuotantoerästä toiseen.

Muina etuina EGP-tekniikka mahdollistaa eri tuotteiden painamisen yhdellä ajokerralla rinnakkain sekä entistä pienempien sarjojen kustannustehokkaan painatuksen. Myös Pantone-sekoitevärien käyttö pakkauspainatuksissa on edelleen mahdollista. Kansainväliset brändinomistajat ja painotalot ovat Marvacon mukaan jo siirtymässä uuteen EGP-tekniikkaan ja kotimainenkin kiinnostus on kasvussa.

Westpak otti EGP:n onnistuneesti käyttöön ensimmäisenä pohjoismaisena painona vuonna 2015. Tämän jälkeen yhtiö on tarjonnut asiakkailleen pakkausten ulkoasun tuotantoon tarkoitettuja WestTone-värinhallintapalveluita, jotka on kehitetty yhteistyössä Marvacon kanssa. Yhteistyössä Marvacon kanssa syntyi myös brändien ja pakkaussuunnittelijoiden tarpeeseen räätälöity laajennetun väriavaruuden värikartta muovimateriaalille, Westpak Multicolor Target Book.

Kuluneiden kahden vuoden aikana toteutettujen painatusten korkean laadun ja erinomaisen prosessitehokkuuden perusteella myönnetty sertifikaatti todistaa EGP-tekniikalla toteutetun pakkauspainatuksen toimivuuden tuotantoerästä toiseen.


 


REINO LANTTO

Editor - Finland
REINO LANTTO
reino@packnews.com

Julkaistu: 2017-08-10

TAGIT (Huom! Klikkaa tagia, jos haluat lisää uutisia tästä aihepiiristä)
fleksopainotyöt Marvaco pakkauspainaminen

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.
SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA
REINOLLA ON ASIAA
REINOLLA ON ASIAA
BO WALLTEGILLA ON ASIAA
BO WALLTEGILLA ON ASIAA


TAPAHTUMAKALENTERI
TAPAHTUMAKALENTERI
Löydä kaikki pakkausalan messut ja tapahtumat, joista voi olla hyötyä sinulle!
RPC